Miejsko-Gminne Przedszkole w Pełczycach wzorem lat ubiegłych przystąpiło do akcji inicjowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ,,Szkoła do Hymnu”. Z okazji Święta Niepodległości dzieci we wszystkich grupach w środę o godz. 11.11 odśpiewały 4 zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.

11 listopada w naszym Przedszkolu obchodzimy bardzo uroczyście. Dzieci ubierają się w galowe stroje, śpiewają piosenki o Polsce, recytują, min.  niezapomniany wiersz Władysława Bełzy ,,Kto Ty jesteś? Polak mały…”, dowiadują się o naszych symbolach narodowych, wykonują biało-czerwone prace plastyczne. Mamy podstawy do tego by twierdzić, że wychowujemy Patriotów.

Marzenna Dziekońska