- Miejsko-Gminne Przedszkole w Pełczycach

Idź do spisu treści

Menu główne:

WYDARZENIA

Pasowanie na sześciolatka
w Grupie „Biedronek”


,,Rzecz to ważna niesłychanie, gdy starszakiem się zostanie.
Wtedy wszystko trzeba wiedzieć pięknie bajkę opowiedzieć.
Narysować, tańczyć, śpiewać na nikogo się nie gniewać.
Znać zasady wychowania, pilnie uczyć się czytania.
W głowach wiedza zostać musi, choć lenistwo człeka kusi.''

  
2 grudnia 2014r w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Pełczycach odbyła się uroczystość pasowania na sześciolatka. W uroczystości tej udział wzięła grupa ,,Biedronki’’. Wśród zaproszonych gości na pasowanie przybyli; Burmistrz Miasta Pełczyce p. Mirosław Kluk, Sekretarz Urzędu Miasta p. Andrzej Brążkiewicz, Dyrektor Miejsko Gminnego Domu Kultury p. Julita Kołda ,Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców p.Izabela Szubka ,długoletnia dyrektor MGP p. Teresa Majchrowska. Punktualnie o godzinie 10:00 nasze sześciolatki marszowym krokiem wkroczyły na salę gimnastyczną.Następnie głos zabrała pani dyrektor Marzenna Dziekońska, która przywitała dzieci i ich rodziców oraz zaproszonych gości.
Grupa „Biedronek” zaprezentowała program artystyczny; były piosenki, wierszyki oraz tańce.
Po przeglądzie artystycznym, przyszedł czas na część oficjalną uroczystości. Pani Bożena Szpilska przeczytała tekst przyrzeczenia:

„Ślubuję być dobrym Polakiem.
Ślubuję uroczyście być dobrym i dzielnym przedszkolakiem.
Ślubuję dbać o dobre imię swojej grupy i przedszkola.
Ślubuję swym zachowaniem sprawiać radość swoim rodzicom i wychowawcy.
Ślubuję bawić i uczyć się tutaj wesoło, czynić świat lepszym, a wkrótce zawołać „Witaj szkoło” ”

Aktu pasowania dokonała Pani Dyrektor przy pomocy ołówka. Po pasowaniu przedstawicielka Rady Rodziców wręczyła naszym przedszkolakom odznaki ,, Jestem starszakiem’’. Pan Burmistrz natomiast wręczył dzieciom dyplomy. Na zakończenie wszyscy uczestnicy oraz goście zostali zaproszeni przez wychowawcę grupy do wspólnego pamiątkowego zdjęcia i na poczęstunek.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego