- Miejsko-Gminne Przedszkole w Pełczycach

Idź do spisu treści

Menu główne:

WYDARZENIA
20 i 21 marca to u nas w przedszkolu same niespodzianki. Robiliśmy „Marzannę", oglądaliśmy przedstawienie przygotowane przez grupę „Misie"- „Przyjście wiosny".
20 marca udali
śmy się do GOK gdzie obejrzeliśmy przedstawienie
o wio
śnie przygotowane przez panią Urszulę Nowicką wraz z dziećmi
ze szko
ły. Po przedstawieniu przemaszerowaliśmy przez Pełczyce barwnym korowodem i tak pożegnaliśmy zimę i powitaliśmy wiosnę.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego